EDK 2019. Blisko 100 000 ludzi na całym świecie wędrowało modląc się.

30 kwietnia 2019

EDK 2019. Blisko 100 000 ludzi na całym świecie wędrowało modląc się.

W tegorocznej edycji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej na całym świecie wzięło udział przeszło 100 000 ludzi w 19 krajach!

Czy to nie imponujące?! EDK to nie tylko Polska, ale również Bristol, Tallin, Paryż, Gardiff, czy nawet tak odległe zakątki na Sydney i Melbourne w Australii.

Wszędzie znalazły się Boże wariaty, szukające siebie i swojej formy duchowości. Zmiana zaczyna się od początku od nas samych. To ty wyznaczasz sobie start, a koniec...kto wie. Ekstremalna Droga Krzyżowa to przecie nie wyścig, który musisz ukończyć. EDK to droga, którą masz do pokonania, ale wewnątrz siebie. Nie ważne czy dojdziesz do celu ważne, że podejmiesz trud i wyruszysz.

Nikt za nas tej ciężkiej pracy nie wykona, tylko my możemy podjąć  wyzwanie i spróbować je zrealizować wg własnych możliwości.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to od początku do końca Ty sam, twoje życie i twój trud jaki w nie wkładasz.

Dziękuję Ci za to, że podjąłeś wyzwanie!

Dołącz do społeczności EDK i podziel się swoimi przemyśleniami. Bądź inspiracją dla innych ludzi! Buduj z nami Kościół XXI wieku.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fspolecznosc_EDK%3Ffbclid%3DIwAR0UFbOn41_l2iU_beURwcJ8U9f2iVa4D9piDuiXAKxTfkDke_jOsCMc0QE&h=AT1HDL8b_4KpJ-7ds5iEv4YjsI9tKuHOPesfUcVK9LAA5K5zvXo7P2HzJfk_qNmpDH1fvyOKtdgdHT0j8Ka9vDIGPH76bpErZMlNHOEQNAweZHC1bZWLxF_m_O_YbRFE6493fR9Dp-dIqDySW6OmBb2JqMqCNjBTtDB5cg2AISYzSFcrfojWxrUrkwSueIVjOUr9ixnAL6iEtQCRqrI4yKi8rltDeXa4vLYmeMfvBn5wzXVGPd1Pr8u0HtTLNuUD1qm2Fop2RSPF433XVL7GnnCqEWW7O255dcXoMYw3YXbuo4utaKruLK0ntquLlDBNwDK6VKs_uk0fIRSPNfFzvvL1Q27IIibPiSj2IKPnvlH4c5wQnl7xShmdHy4AhbG7I1BZIkvPY6CloEohjfbc3M7PCgNjnC1ziYatryFaiJ0_cx4TO992cKojh5JNffFhjOroya9G5vNULhSVondUV8V6bJ9lQhPcXHsMW1pF-vEDnu9-BGP_qyQuuuOzm95h2cGQwLtVFNtiQ8PnlmBHPd2IJb7wBs0kWXlQN4rl8dySiK0Wi7sdXgVtOjCcRjVzh7He1BBVHGdQDZxVwT5XCnAF_SajAK6orS4cZBO7UgNRFNKPsq6Y4QiyOMNgYU8U3A